Terviseameti juhised puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ühiskondlikes kohtades

Terviseamet on välja andnud juhised puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ühiskondlikes kohtades (hotellid, koolid ühistransport jms.), kus […]

Ühistranspordi sektori palgalepe sai allkirjad

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit allkirjastasid ühistranspordisektorit puudutava kolmeaastase üldtöökokkuleppe, millega alates 2020. aasta 13. […]

Tööandjad ja töövõtjad leppisid kokku bussijuhtide alampalga tõusu

Autoettevõtete Liit ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing leppisid Riikliku lepitaja vahendusel kokku uue sõitjateveo […]

Bussitranspordi varimajanduse maksukahju riigile on 9 miljonit eurot aastas

Autoettevõtete Liidu hinnangul on tööjõupuudus Eesti bussitranspordi sektoris jõudnud kriitilise tasemeni ning kiiret sekkumist vavad […]

Ametkonnad tõhustavad koostööd veoturu korrastamiseks

22. veebruaril 2019 toimus Autoettevõtete Liidu algatusel ja eestvedamisel liidu ja nelja ametkonna, Majandus- ja […]

Autojuhtide alampalk tõuseb alates 1. maist 2019

Eile, 29.01.2019 allkirjastasid Transpordi Ametühing ja Autoettevõtete Liit riigisisese veoseveo laiendatud kollektiivlepingu, millega tõuseb autojuhtide […]