Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustavad läbirääkimisi kollektiivlepingu muutmiseks

Sotsiaalpartnerid Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustavad 27. veebruaril läbirääkimisi kehtiva sõitjateveo üldtöökokkuleppe palgatingimuste osaliseks muutmiseks. Olulise muudatusena kavandatakse läbirääkimistel leppida kokku uues töötasu alammääras, mida kohaldatakse nendele bussijuhtidele, kes sõidavad uute avaliku teenindamise riigihanke lepingute sõlmimise järel toimivatel bussiliinidel. Samuti on kavas üle vaadata kehtiva töötasu alammäära tähtajad.

Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai põhjendas läbirääkimiste alustamist terava ja süveneva bussijuhtide puudusega. „Juba täna bussid seisavad, sest juhte ei ole võtta. Sõlmitud lepingute alusel on vedajatel sisuliselt võimatu teha suuremat töötasu hüpet, mistõttu on otstarbekas kokku leppida töötasu alammäär, mis hakkab kehtima uutel avaliku teenindamise lepinguga hõlmatud bussiliinidel,“ lisas Kattai.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallase sõnul on töötajate järelkasvu tagamiseks kriitiliselt oluline konkurentsivõimelise töötasu tagamine terves bussinduse sektoris ning kavandatav muudatus loob eeldused bussijuhtidele väärikama töötasu kokkulepeteks ka tulevikus.

Maksuameti 2022. a III kvartali andmetel tegutses Eestis ligi 850 sõitjate veoga tegelevat ettevõtet ja nendest 182 deklareerisid töötasu bussijuhile. Kokku töötas ettevõtetes ligi 3400 bussijuhti. Töötasu alla sel ajal kehtinud 1200-eurose alammäära maksti kahes kolmandikus ettevõtetes ja töötasu alla kehtiva alammäära sai 20% bussijuhtidest. Alates 1. jaanuarist 2023 on bussijuhtide töötasu alammäär 1250 eurot.

Sotsiaalpartnerid kavatsevad taotleda kollektiivleppe laiendamist kogu sõitjateveo sektorile kehtivate ja tulevikus kehtima hakkavate palgatingimuste osas.

Nii uute töötasu alammäärade suurus kui võimalikud muudatused kehtivate töötasu alammäärade osas selguvad läbirääkimiste käigus. Laiendatavate tingimuste eeldatav jõustumisaeg on 1. juuli 2023.

Sotsiaalpartnerid ootavad huvitatud osapooli konsulteerimisprotsessis osalemise soovist teada andma 10 päeva jooksul Transpordi Ametiühingule e-posti aadressil etta@etta.ee või Autoettevõtete Liidule e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee.

Vaata lisaks:

Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe

Teade läbirääkimiste alustamise kohta 24.01.2023