Autoettevõte Liidu liikmetest valdav osa on vedajad – veose- bussi- ja taksoveoga tegelevad ettevõtjad. Enamik vedajatest tegutseb siseriiklikul veoturul, kuid osutatakse ka rahvusvahelist teenust. Veetakse metsamaterjali, puisteaineid ja segakaupu. Bussivedajad teostavad juhuvedu, kommerts- ja avalikku liinivedu. Liikmete hulgas on transpordialast koolitust pakkuvad ettevõtted ja äriühingud, kelle tegevus on otseselt transpordiga seotud.

Kuidas saada Autoettevõtete Liidu liikmeks?

– Täida avaldus, mille vormi leiad siit, allkirjasta digitaalselt ja saada e-posti aadressile al@autoettevoteteliit.ee

Liikmemaks

Alates 1.01.2023 kehtivad uued liikmetasu arvestamise põhimõtted:

– Kui Sinu ettevõttel on 4 või enam sõidukikaarti, arvutatakse liikmemaks nii:
385€ baasmaks + 21€ iga sõidukikaardiga sõiduki kohta (seda suurendatakse igal aastal 1 euro võrra)alates 469€/aastas ehk 39.08€/kuus.

– Kui Sinu ettevõttel on kuni 3 sõidukikaarti, arvestatakse liikmemaksuks baasmaks 385€ aastas ehk 32.08€/kuus.

Liikmete nimekiri (1.02.2023 seisuga)