Liikmed

Autoettevõte Liidu liikmetest valdav osa on vedajad – veose- bussi- ja taksoveoga tegelevad ettevõtjad. Enamik vedajatest tegutseb siseriiklikul veoturul, kuid osutatakse ka rahvusvahelist teenust. Veetakse metsamaterjali, puisteaineid ja segakaupu. Bussivedajad teostavad juhuvedu, kommerts- ja avalikku liinivedu. Liikmete hulgas on transpordialast koolitust pakkuvad ettevõtted ja äriühingud, kelle tegevus on otseselt transpordiga seotud.

Veoseveoga tegelevad ettevõtted

Sõitjateveoga tegelevad ettevõtted

Metsamajanduse ja metsaveoga tegelevad ettevõtted

Muud veondust toetavad ettevõtted