Kollektiivsed kokkulepped transpordisektoris

Väärtustame sotsiaalset vastutustunnet. Autoettevõtete Liit kui tööandjate ühendus sõlmib ainsana transpordisektoris üldtöökokkuleppeid töövõtjate, auto- ja bussijuhtide esindaja, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühinguga. Alustasime kollektiivläbirääkimiste edendamisega alaliitude tasandil juba 1992. aastal.

Praeguseks on Autoettevõtete Liidu ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu vahel sõlmitud sõitjateveo ja veoseveo üldtöökokkulepped, mille töö- ja palgatingimusi ning töö- ja puhkeaja tingimusi puudutavad sätted laienevad kogu sektorile.

Varasemad üldtöökokkulepped