Kollektiivsed kokkulepped transpordisektoris

Väärtustame sotsiaalset vastutustunnet. Autoettevõtete Liit kui tööandjate ühendus sõlmib ainsana transpordisektoris üldtöökokkuleppeid töövõtjate, auto- ja bussijuhtide esindaja, Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühinguga. Alustasime kollektiivläbirääkimiste edendamisega alaliitude tasandil juba 1992. aastal.

Praeguseks on Autoettevõtete Liidu ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu vahel sõlmitud sõitjateveo ja veoseveo üldtöökokkulepped, mille töö- ja palgatingimusi ning töö- ja puhkeaja tingimusi puudutavad sätted laienevad kogu sektorile.

Sõitjateveo üldtöökokkuleppe 2020-2023 2020. a muudatus

Sõitjateveo üldtöökokkuleppe 2020-2025 2021. a muudatus

Sõitjateveo üldtöökokkuleppe 2020-2025 2023. a muudatus (28.02.2023)

Varasemad üldtöökokkulepped

Riigisisese veoseveo üldtöökokkulepe 01.05.2019 – 30.04.2022 ja ametlikud kommentaarid  üldtöökokkuleppe juurde EI KEHTI ALATES 01.05.2022. Riigisisese veoseveo üdtöökokkuleppe muutus kehtetuks seoses kollektiivlepingu seaduse muudatustega sätestatud esinduslikkuse nõude kehtestamisega.