Mis on Autoettevõtete Liit ja kes sinna kuuluvad?

1990. aastal asutatud MTÜ Autoettevõtete Liit on üleriigiline transpordisektori erialaliit, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel veonduse valdkonnaga seotud ettevõtjaid. Aastatega on liidust kujunenud arvestatav partner avalikule sektorile. Meie arvamust peetakse oluliseks ja sellega arvestatakse.

Liikmeskonna moodustavad peamiselt:

Sõitjateveoga tegelevad ettevõtted
Veoseveoga tegelevad ettevõtted
Taksoveoga tegelevad ettevõtted
Transpordivaldkonna tugiteenuseid pakkuvad ettevõtted
Auto- ja bussijuhte koolitavad ettevõtted

Töö tõhusamaks muutmiseks ning kitsamate erialaste küsimuste paremaks lahendamiseks oleme loonud erinevad liidusisesed töösektsioonid.

Miks kuuluda Autoettevõtete Liitu?

Oleme oluliseks infoallikaks

Liidu liikmeks olemine pakub ettevõttele ainulaadse võimaluse saada operatiivset teavet transpordisektoris toimuva kohta.

Personaalne nõustamine

Väärtustame iga oma liiget ja läheneme kõigile küsimustele personaalselt. Alati on võimalik pöörduda nõu küsimiseks oma ettevõttele tähtsas küsimuses.

Koolitused

Regulaarselt toimuvad koolitused ja teabepäevad käsitlevad erinevaid aktuaalseid küsimusi.  Igal liikmel on võimalus koolituseks välja pakkuda talle vajalik teema.

Üheskoos on kergem oma seisukohti kuuldavaks teha

Mida suurem on liikmete esindatus, seda suurema kõlapinna loome sõlmküsimuste lahendamiseks ja seda arvestatavam oleme suhtluses avaliku sektoriga.