Autoveo-ettevõtjad hakkavad saama e-teavitusi nende vedudel tuvastatud rasketest õigusrikkumistest

Autoettevõtete Liit toetab teekasutustasude tõusu koos sisuliste muudatustega tasude kogumisel, järelevalvel ning kasutamisel