Olukord transpordisektoris ja veomahtude muutused 2022. aastal

Autoettevõtete Liidu üldkogu vaatas üle senised tegevused ja pani paika tegevussuunad järgmiseks perioodiks