Autoettevõtete Liit toetab teekasutustasude tõusu koos sisuliste muudatustega tasude kogumisel, järelevalvel ning kasutamisel

Autoettevõtete Liidu üldkogu vaatas üle senised tegevused ja pani paika tegevussuunad järgmiseks perioodiks

Autoettevõtete liit

Ettevõtlusorganisatsioonid soovitavad riigil põhjalikumalt analüüsida veondussektori tuleviku piirangute jõukohasust 

Autoettevõtete Liit ja Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing allkirjastasid kokkuleppe bussijuhtide alampalga osas

Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustavad läbirääkimisi kollektiivlepingu muutmiseks