Liiklusseaduse muutustega langeb bussijuhtide miinimumvanuse alampiir

AEL ettepanekud maanteesõidukite masside ja mõõtude direktiivile

Autoettevõtete Liit toetab teekasutustasude tõusu koos sisuliste muudatustega tasude kogumisel, järelevalvel ning kasutamisel

Autoettevõtete Liidu üldkogu vaatas üle senised tegevused ja pani paika tegevussuunad järgmiseks perioodiks

Autoettevõtete liit

Ettevõtlusorganisatsioonid soovitavad riigil põhjalikumalt analüüsida veondussektori tuleviku piirangute jõukohasust