Algavad bussijuhtide palgaläbirääkimised

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustavad aprillis läbirääkimisi sõitjateveo üldtöökokkuleppe pikendamise, palga ning töö- ja puhkeaja muutmise üle. Sotsiaalpartnerite eesmärk on pikendada 2020. aastal sõlmitud ja eelmisel aastal muudetud üldtöökokkulepet leppides kokku töötasu alammäärades ja tööpäevasisese vaheajatingimustes.

„Kuivõrd järgmisel kevadel praegune üldtöökokkuleppe lõppeb, siis on oluline jõuda kokkuleppele selle pikendamises, et tagada etteplaneeritav konkurentsikeskkond bussiettevõtetele“, sõnas Autoettevõtete Liidu juhatuse esimees Andrei Mändla. „Möödunud aastal leppisime kokku nii uutel riigi ja omavalitsuste tellitavatel bussiliinidel rakenduvas töötasualammääras alates 2025. aastast kui ka varem kehtivate palgamäärade tõstmises. Algavatel läbirääkimistel soovime leppida kokku selle praktikaga jätkamises“, lisas Mändla.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallas tõi probleemkohana välja bussijuhtide tööpäevasisese vaheaja rakendamise väga erinevad praktikad: „Püüame jõuda kokkuleppele tööpäevasise vaheaja tingimustes töö- ja puhkeaja arvestamisel nii, et see oleks kooskõlas muutuvate töösuhetega ja tagaks bussijuhtide õiguste kaitse“. „Niisamuti on oluline bussijuhtide töötasu järk-järguline kasv, et kindlustada bussijuhi ameti atraktiivsus ja koos sellega bussiliikluse järjepidevus“, täiendas Kallas.

Eesti on 3500 bussijuhti, kellest ligukaudu 80% töötab Autoettevõtete Liidu liikmes olevates bussiettevõtetes. Valitsus on kavandamas ulatuslikku liikuvusreformi, mille eesmärk on ühistranspordi kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine. Eesti tehakse ühistranspordiga enam kui 160 miljonit sõitu aastas, millest 95% toimub bussidega. Seega bussitransport on ja jääb Eestis valdavaks ühistranspordiliigiks.

Sotsiaalpartnerid kavatsevad taotleda kollektiivleppe laiendamist kogu sõitjateveo sektorile kehtima hakkavate palgatingimuste ning töö- ja puhekaja tingimuste osas. Täpsed töötasu alammäärad ning töö- ja puhekaja tingimused selguvad läbirääkimiste käigus. Laiendatavate tingimuste eeldatav jõustumisaeg on 1. oktoober  in2024.

Sotsiaalpartnerid ootavad huvitatud osapooli konsulteerimisprotsessis osalemise soovist teada andma 10 päeva jooksul Transpordi Ametiühingule e-posti aadressil etta@etta.ee või Autoettevõtete Liidule e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee.

Vaata lisaks:

Teade läbirääkimistega alustamise kohta 12.03.2024