Vedaja eetikakoodeks

Vedaja eetikakoodeks sätestab sõitjate- ja veoseveol kutse-eetika nõuded ja käitumisnormid, lähtudes tava ja heade kommete ning ausa konkurentsi põhimõtetest.  Eetikakoodeksis sätestatud kutse-eetika nõuete ja käitumisnormide eiramise puhul arutatakse asjaolusid ja konkreetse vedaja vahetut tegevust Vedaja Aukohtus.

Eetikakoodeks on vastu võetud Autoettevõtete Liidu üldkogu otsusega 14. veebruaril 2007. aastal.

Lae alla: Vedaja eetikakoodeks.pdf