Liidu juhtimine

Liidu juhtimisorganid on üldkogu ja juhatus. Liidu kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolekuna tegutsev üldkogu. Juhatus on üldkogu poolt moodustatud 5 – 10 liikmeline.täitevorgan, kelle ülesandeks on esindada ja juhtida Liidu tegevust.

Liidu president on juhatuse esimees Andrei Mändla (AS GoBus).

Autoettevõtete Liidu juhatuse liikmed on:

  • Meelis Lippe, AS KaroTrans
  • Andrus Laul, Osaühing STONEWOLF, Osaühing ALONEWOLF
  • Ago Vingissar, Osaühing Prenton
  • Kaupo Nõmmemees, Osaühing VIKINGMODUM
  • Indrek Halliste, AS HANSABUSS
  • Andrei Novikov, Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
  • Üllar Kaljuste, Aktsiaselts SEBE

Juhatus valib direktori, kes korraldab Liidu igapäevast tegevust.