Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit sõlmisid sõitjateveo üldtöökokkuleppe muudatused

Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit sõlmisid sõitjateveo üldtöökokkuleppe muudatused.

Sotsiaalpartnerid taotlevad kollektiivleppe laiendamist kogu sõitjateveo sektorile palga ning töö- ja puhkeaja tingimuste osas.

Läbirääkimistel lepiti kokku, uutes töötasu alammäärades 01.10.2024-31.12.2026. Lisaks olulise muudatusena muudeti tööpäeva sisese vaheaja tingimusi.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on arvestades bussijuhtidele lasuvat vastutust reisijate transpordil, väga tähtis, et ühistranspordis töötavad puhanud ning motiveeritud juhid. “Transpordi Ametiühing alustab kampaaniat sektorilepingu tingimuste tutvustamiseks ning tingimuste täitmise üle. Sektori töötajatel, kellele ei ole tagatud kokkulepitud miinimumtasusid on õigus nõuda vähemsaadud töötasu”, lisas Kallas.

 Autoettevõtete Liidu president Andrei Mändla rõhutas, et bussiettevõtetele on kogu sektorit hõlmava üldtöökokkuleppe olemasolu vajalik, sest ühtsed töötasu ja puhkeaja alused aitavad tagada etteplaneeritavat konkurentsikeskkonda. “Samuti toetab kokkulepe bussijuhtide puuduse kui bussiettevõtete jaoks väga terava probleemi leevendamist”, lisas Mändla.

Lisainfo:

Sõitjateveo üldtöökokkuleppe 2020-2026 muudatused