Autoettevõtete Liidu üldkogu pani paika tegevussuunad perioodiks 2024-2025

18. juunil 2024 toimus Paides Autoettevõtete Liidu üldkogu, kus arutati liidu tulevikuplaane ja valiti uued juhid. Arutelu üheks fookuseks oli raskemate veokite lubamine Eesti teedele, millest rääkis liidu liikmetele lähemalt uuringu koostanud Ain Kendra (T-konsult/ TaltTech).

Senine juhtkond on jätkuvalt tegutsemistahteline

Üldkogul valiti taas presidendiks Andrei Mändla (GoBus AS), kes jätkab oma ametikohal järgmised kolm aastat. Juhatuse liikmed valitakse kaheks aastaks. Juhatuse liikme volitusi pikendati Indrek Halliste (Hansabuss AS), Kaupo Nõmmemehe (Vikingmodum OÜ), Meelis Lippe (Karotrans AS), Andrus Lauli (Alonewolf OÜ) ja Ago Vingissarega (Prenton OÜ). Samuti kestavad juhatuse liikmete Üllar Kaljuste (AS Sebe) ja Andrei Novikovi (Tallinna Linnatransport) volitused.

Olulised otsused ja saavutused

Üldkogul vaadati tagasi perioodi 2023-2024  tegevustele ja seatud sihtide täitmisele.  Olulisimad neist olid:

  1. Osalemine autoveoalasel riigihankel: esitasime põhjaliku ja sisuka pakkumise novembris 2023, kuid hange tühistati veebruaris 2024. Uus hange toimub juunis 2024 ning me jälgime protsessi tähelepanelikult.
  2. Bussijuhtide vanuse alampiiri langetamine: üheks suurimaks saavutuseks oli bussijuhtide vanuse alampiiri langetamine 21 eluaastale, mis aitab leevendada bussijuhtide puudust ja noori juhte kiiremini tööjõuturule tuua.
  3. Tõhusamate veokite kasutuselevõtmine: uuring on valminud ja toimunud kohtumised poliitikutega ning jätkuvalt töötame, et lubada Eestis kasutada tõhusamaid veokeid, eriloaga (paarisrataste nõue) täismassiga kuni 60 tonni ja pikkusega kuni 20,75 m (ning 25,25 m EMS veokid).
Liidu majandustegevus ja tuleviku väljavaated

Kinnitati liidu majandusaasta aruanne,  mis näitab, et liidu tegevus on stabiilne ning liidu liikmete aktiivsus ja kaasatus jätkuvalt kõrge. Samas nii liidu esindavuse kui ka majandusseisu tugevdamiseks tuleb jätkuvalt motiveerida uusi transpordisektori ettevõtjaid liiduga liituma.

Järgmise aasta tegevuskavas on mitmeid uusi eesmärke:

  1. Rohepoliitika kujundamine: Autoettevõtete Liit plaanib jätkuvalt aktiivselt osaleda rohepoliitikate kujundamises, esitada oma ettepanekud ja aidata kaasa, et transpordisektor liiguks majanduslikult mõistlikul viisil keskkonnasõbralikumate lahenduste suunas.
  2. Ühistranspordiseaduse muudatused: panustame ühistranspordiseaduse muudatustesse ja liikuvusreformi läbiviimisse ning soovime tõstatada, et regulatsioonid kohtleksid äpitaksosid ja klassikalisi taksosid võrdselt.
  3. Teabepäevade korraldamine: korraldame liikmetele teabepäevi, et jagada olulist teavet ja parimaid praktikaid. See aitab kaasa liikmete teadlikkuse tõstmisele ja sektori ühtsele arengule.
  4. Põhikirja muudatuste analüüs: analüüsime liidu põhikirja uuendamise vajadust ja valmistame ette muudatused, et tagada liidu tegevuse kaasaegsus ja vastavus tänapäeva nõudmistele.

Kokkuvõttes oli üldkogu edukas ja optimistlik. Liidu juhtkond on motiveeritud ja valmis tegutsema, et toetada transpordisektori arengut ning aidata riigil lahendada sektoris esilekerkivaid probleeme. Nii juhtkond kui meie liikmed rõhutavad koostöö olulisust ja jätkuvat liidu ja selle liikmete aktiivset kaasamist tulevaste otsuste tegemisel.