Autoettevõtete Liidu üldkogu vaatas üle senised tegevused ja pani paika tegevussuunad järgmiseks perioodiks

Autoettevõtete liit

Ettevõtlusorganisatsioonid soovitavad riigil põhjalikumalt analüüsida veondussektori tuleviku piirangute jõukohasust 

Autoettevõtete Liit ja Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing allkirjastasid kokkuleppe bussijuhtide alampalga osas

Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ja Autoettevõtete Liit alustavad läbirääkimisi kollektiivlepingu muutmiseks