Autoettevõtete Liit ja Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing allkirjastasid kokkuleppe bussijuhtide alampalga osas

Tööandjad ja töötajad jõudsid kokkuleppele bussijuhtide alampalga tõstmises ja kollektiivlepingu tingimuste laiendamises.

Sotsiaalpartnerid Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit allkirjastasid 28. veebruaril kehtiva sõitjateveo üldtöökokkuleppe muudatuse. Leppe kohaselt tõuseb bussjuhtide palk kiiremas tempos kui seni kavandatud. Pikemaajaliselt on eesmärk, et bussijuht saaks Eesti keskmisel tasemel töötasu. Kokkuleppe kohaselt tõuseb alates käesoleva aasta 1. oktoobrist bussijuhi miinimum kuupalk 1300 euroni, alates 1. aprillist 2024. a 1350 euroni ja alates 1. oktoobrist 2024. a 1400 euroni. Täna on täistööajaga töötavate bussijuhtide miinimum töötasu 1250 eurot kuus.

Kokkuleppe sõlmiti ka uues töötasu alammääras, mida kohaldatakse alates 1. veebruarist 2025 nendele bussijuhtidele, kes hakkavad sõitma uute avaliku teenindamise riigihanke lepingute sõlmimise järel toimivatel bussiliinidel. Kokkuleppe kohaselt on eesmärgiks uute lepingute alusel sõitvatele bussijuhtidele rakendada Eesti keskmise palga tasemel töötasu.

Autoettevõtete Liidu president Andrei Mändla oli rahul läbirääkimiste kuluga. Ta loodab, et selle sammuga jõuab sektor kiiremini järele Eesti keskmisele palgatasemele ning palgatõus aitab veidigi leevendada teravat bussijuhtide puudust.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallase sõnul on töötajate järelkasvu tagamiseks kriitiliselt oluline konkurentsivõimelise töötasu tagamine terves bussinduse sektoris ning kavandatav muudatus loob eeldused bussijuhtidele väärikama töötasu kokkulepeteks ka tulevikus.

Sõlmitud kokkulepped ja nende laiendamine kogu sektorile jõustuvad 1. juulil 2023.

Allkirjastatud muudatuse ja kehtiva üldtöökokkuleppe tekstiga saab tutvuda SIIN.