Palgaanalüüs: viiendik veoautojuhtidest teenib alla töötasu alammäära

Maksu- ja Tolliameti esindaja andis AEL juhatusele ülevaate veoseveo ja sõitjateveo 2022 II poolaasta ja […]

Bussijuhtide palgatõus ei ole enne eriolukorra lõppu võimalik

Autoettevõtete Liit ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu leppisid kokku, et lükkavad 13. aprillil toimuma pidanud […]

Terviseameti juhised puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ühiskondlikes kohtades

Terviseamet on välja andnud juhised puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ühiskondlikes kohtades (hotellid, koolid ühistransport jms.), kus […]

Ühistranspordi sektori palgalepe sai allkirjad

Transpordi Ametiühing ja Autoettevõtete Liit allkirjastasid ühistranspordisektorit puudutava kolmeaastase üldtöökokkuleppe, millega alates 2020. aasta 13. […]

Tööandjad ja töövõtjad leppisid kokku bussijuhtide alampalga tõusu

Autoettevõtete Liit ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing leppisid Riikliku lepitaja vahendusel kokku uue sõitjateveo […]

Bussitranspordi varimajanduse maksukahju riigile on 9 miljonit eurot aastas

Autoettevõtete Liidu hinnangul on tööjõupuudus Eesti bussitranspordi sektoris jõudnud kriitilise tasemeni ning kiiret sekkumist vavad […]