Autoettevõtete Liit toetab teekasutustasude tõusu koos sisuliste muudatustega tasude kogumisel, järelevalvel ning kasutamisel

Olukord transpordisektoris ja veomahtude muutused 2022. aastal

Autoettevõtete Liidu üldkogu vaatas üle senised tegevused ja pani paika tegevussuunad järgmiseks perioodiks