AEL esitas muudatusettepanekud maanteesõidukite masside ja mõõtude direktiivile

AEL ja ELEA esitasid Kliimaministeeriumile arvamuse maanteesõidukite masside ja mõõtude direktiivi muudatuse ettepanekute kohta. Kokkuvõtteks oli meie seisukoht, et toetame nii Euroopast tulevaid poliitikaalgatusi kui ka teeme täiendavaid ettepanekuid, mis on suunatud maanteesõidukute masside kui mõõtmete suurendamisele ja nende piiriülesele ühtlustamisele, sest kokkuvõttes need meetmed toetavad integreeritult nii sektori majanduslikku tõhususe suurendamist, kutseliste autojuhtide puuduse leevendamist kui ka keskkonnaeesmärke. Akude kasutusele võtmisest tulenevalt masside tõstmist tuleb samuti toetada, sest vastasel juhul tonnaažid vähenevad. Juhtisime tähelepaneku, et oleme korduvalt pöördunud asjakohaste ministeeriumite ja poliitikute poole tõhusamate sõidukute lubamiseks Eestimaa teedele.

Teadaolevalt on ka Läti seadustanud uuest aastast pikkusega 25,25 m ja massiga 60 t veokite lubamise. Soomes ja Rootsis on need lubatud juba aastaid. Kui Eesti ei tee vastavaid muudatusi, jääme eraldatud saareks naaberriikide vahel.

Samuti on Autoettevõtete Liidu esindajad on olnud tihedas kontaktis seoses 60 t uuringuga nii uuringu teostajate kui ka Transpordiameti esindajatega. Hetkel on uuringu raport viimistlemisel ja loodetavasti järgmistes uudiskirjades saame selle tulemustest täpsemalt teada anda.

Vaata lisaks:

AEL ja ELEA ühispöördumine Kliimaministeeriumi poole (23.08.2023)