Autoveo-ettevõtjad hakkavad saama e-teavitusi nende vedudel tuvastatud rasketest õigusrikkumistest

Alates 1. detsembrist saavad Eesti autoveo-ettevõtjad e-teavituse, kui nende vedudel on tuvastatud raske autoveoalane õigusrikkumine – näiteks juhul, kui autojuht on sõitnud ilma kehtiva juhiloata või tehnoülevaatuseta sõidukiga.  

Rasked autoveoalased rikkumised võivad olla ka erinevate sõidudokumentide ja -andmete varjamine, võltsimine või hävitamine, aga ka sõidumeeriku andmete muutmist võimaldava seadme kasutamine, mille toimepanemise eest karistatakse eeskätt autojuhti.

Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu sõnul esineb olukordi, kus autojuhi raske rikkumise andmed ei jõua õigeaegselt ettevõtjani ning rikkumise kordumist on seetõttu keeruline ära hoida. „Korduvad rasked veoalased õigusrikkumised mõjutavad ettevõtja mainet ning võivad viia autoveo tegevusloa kehtivuse peatamise või kehtetuks tunnistamiseni. Seetõttu hakatakse liiklusjärelevalve infosüsteemist edastama e-teavitusi, et veoettevõtjad oleksid operatiivselt kursis autovedude kontrollimisel tuvastatud raskete õigusrikkumistega,“ selgitas Salmu.

Seni on ettevõtjad saanud ise liiklusjärelevalve infosüsteemis endaga seotud autoveoalaste õigusrikkumistega tutvuda, kuid monitooring näitab, et seda võimalust kasutatakse vähe.

E-teavitused saadetakse edaspidi äriregistris avaldatud ettevõtja e-posti aadressile, mistõttu on oluline, et ettevõtjad hoiaksid äriregistris oma ettevõtte toimivat e-posti aadressi.

E-teavituses tuuakse ära õigusrikkumisega seotud sõiduki või selle haagise registreerimisnumber, kontrolli aeg ja koht ning õigusrikkumise kirjeldus ja raskusaste. Samuti on e-teavituses kirjas kliimaministeeriumi kontaktandmed, kui ettevõtja soovib anda tagasisidet rikkumisandmetest leitud ebatäpsuste kohta.

Lisainfo: https://kliimaministeerium.ee/uudised/autoveo-ettevotjad-hakkavad-saama-e-teavitusi-nende-vedudel-tuvastatud-rasketest