Poolas keelati liiklusohutuse tõstmiseks N2 ja N3 veokitel 2+1 ja 2+2 maanteedel möödasõidud

Alates 1. juulist ei tohi Poolas raskeveokid maanteedel ja kiirteedel teistest sõidukitest mööda sõita, kuna selliseid manöövreid peetakse eriti ohtlikuks teistele suurel kiirusel sõitvatele sõidukitele.

Vastavalt liiklusseaduse muudatusele ei tohi nimetatud mootorsõidukid teha möödasõite maanteel ja kiirteel, kus on ainult kaks sõidusuunda, välja arvatud juhul, kui sõiduk liigub kiirusega, mis on oluliselt väiksem antud teel kehtivast N2- või N3-kategooria sõidukite piirkiirusest.

Uus määrus peaks kaotama olukorrad, kus veokijuhid teevad üksteisest väikese kiirusevahega möödasõitu ja blokeerivad kiirtee vasakpoolse sõiduraja.

Selle seadusesättega korrastatakse maanteedel ja kiirteedel liikuvate sõidukite liiklust, tagades, et vähemalt üks sõidurada on vaba mootorsõidukitest, mille lubatud täismass on üle 3,5 tonni, ja üle 7-meetristest autorongidest (sõltumata massist). See keeld ei kehti olukordades, kus on vaja mööda sõita puhastus-, remondi- või moderniseerimistöid teostavatest sõidukitest, mis kasutavad kollaseid tulesid.

Vaata lisaks