Bussijuhtide miinimumvanuse alampiir langeb

Riigikogu võttis 4. detsembril 2023 vastu Autoettevõtete Liidu poolt pikka aeg taotletud liiklusseaduse muudatused, millega alandati kutseliste autojuhtide vanuse alampiire, mis sõltuvad sellest, millises mahus ametikoolitus on isikul läbitud. Muudatused jõustuvad niipea kui need on Riigiteatajas avaldatud.

Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai selgitas: „Eestis on vaid 3% bussijuhtidest alla 35. aastased ja juhtide keskmine vanus läheneb 60. aastale. Viimased uuringu näitavad, et järgmise kümne aasta jooksul võib kaks kolmandikku bussijuhtidest vahetuda. Bussijuhtide vanuse alandamine koos töötasu kasvuga loodetavasti aitab kaasa juhtide põlvkonna vahetusele.“

Seaduse muudatuse kohaselt on võimalik senise 24. eluaasta asemel bussijuhtina töötada alates 21. eluaastast. Nooremas eas juhtimisõiguse taotlemiseks tuleb läbida mõnevõrra pikem koolitus.

Eestis töötab 3800 bussijuhti, kellest ligikaudu 12% on naised. Bussijuhi amet on üks vähesed, kuis sooline palgalõhe on naiste kaskuks – Statistikaameti andmetel oli 2023. a III kvartalis ühissõidukijuhtidest naiste keskmine kuine brutopalk 1651 eurot ehk 4% kõrgem kui samal ametialal töötavatel meestel.

Kogu sektor pingutab bussijuhi ameti atraktiivsuse tõstmise nimel ja nüüd on võimalik enam tähelepanu suunata ka noorematele sihtrühmadele. Bussijuhi amet võiks nooremale põlvkonna väärtustega hästi sobida, sest bussijuht on iga päev oluline osa inimeste elust, aidates neil jõuda turvaliselt ja mugavalt sihtkohta. See on amet, kus iga päev on võimalus anda panus kogukonda, tagades, et lapsed jõuavad kooli, töötajad töökohtadesse ja vanemad inimesed poodidesse ja arsti juurde.

Olulised muudatused C ja D kategooria kutselise autojuhi vanuse alampiirides on alljärgnevad.

Erandkorras võib anda vähemalt 18-aastasele isikule, kellel on vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja kes on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse või kes juba omab autojuhi pädevust mõnes juhtimisõiguse kategoorias ja on täiendava kategooria pädevuse omandamisel läbinud ametikoolituse 70-tunnise kursuse:

 • C-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi juhtimisõiguse;
 • D1-alamkategooria mootorsõiduki ja D1E-alamkategooria autorongi juhtimisõiguse;
 • ühistranspordiseaduse tähenduses liinivedu teostava D-kategooria mootorsõiduki ja
  DE-kategooria autorongi juhtimisõiguse alla 50 kilomeetri pikkuste liinide.

Erandkorras võib D-kategooria mootorsõiduki ja DE-kategooria autorongi juhtimisõiguse anda vähemalt 21-aastasele isikule, kes omab:

 • vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse või
 • autoveoseaduse kohast autojuhi pädevust mõnes juhtimisõiguse kategoorias ja on D-kategooria või DE-kategooria autojuhi pädevuse omandamisel läbinud ametikoolituse 70-tunnise kursuse.

Erandkorras võib D1-alamkategooria mootorsõiduki ja D1E-alamkategooria autorongi juhtimisõiguse ning ühistranspordiseaduse tähenduses liinivedu teostava D-kategooria mootorsõiduki ja DE-kategooria autorongi juhtimisõiguse alla 50 kilomeetri pikkuste liinide teenindamiseks anda vähemalt 21-aastasele isikule, kes omab:

 • vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ametikoolituse 140-tunnise kursuse või
 • autoveoseaduse kohast autojuhi pädevust mõnes juhtimisõiguse kategoorias ja on D-kategooria või DE-kategooria autojuhi pädevuse omandamisel läbinud ametikoolituse 35-tunnise

Erandkorras võib D-kategooria mootorsõiduki ja DE-kategooria autorongi juhtimisõiguse anda vähemalt 23-aastaseleisikule, kes omab:

 • vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja on läbinud autoveoseadusega kehtestatud ametikoolituse 140-tunnise kursuse või
 • autoveoseaduse kohast autojuhi pädevust mõnes juhtimisõiguse kategoorias ja on D-kategooria või DE-kategooria autojuhi pädevuse omandamisel läbinud ametikoolituse 35-tunnise kursuse.