Transpordiamet alustab kommertsliiniveo vedajatele tasuta veetud sõitjate piletite hüvitamist

Märtsi alguses  jõudis lõpule bussioperaatorite vaidlus Eesti riigiga. Kohtumääruse kohaselt peab riik neljale kohtusse läinud vedajale kompenseerima kokku pea kahe miljoni euro väärtuses teatud sotsiaalsete gruppide tasuta sõidud.

Sellest tulenevalt makstakse hüvitist kommertsliiniveo vedajatele, kes osutasid või osutavad kehtiva liiniloa alusel perioodil 8. september 2019. a. kuni 31. detsember 2023. a. ühistranspordiseaduse §-s 34 nimetatud isikutele tasuta kommertsliinivedu.

60 päeva jooksul ootab Transpordiamet taotlusi ÜTS § 34 alusel tasuta veetud sõitjate piletite hüvitamiseks perioodi 08.09.2019 – 21.03.2023 (käskkirja allkirjastamine) eest.

Edasiselt esitatakse taotlused kvartaalselt vastavalt käskkirjas sätestatule. Periood 22.03.2023- 31.03.2023 liidetakse 2.kvartali taotlusega.

Hüvitamise taotlused edastada digitaalselt allkirjastatuna lisatud vormil koos lisadega e-posti aadressile info@transpordiamet.ee 60 kalendripäeva jooksul alates käesoleva käskkirja saamisest ja taotlusi menetletakse haldusmenetluse seaduse §§-de 33 ja 34 kohaselt.

Lisainfo: