Autoettevõtete Liidu ettepanekud erakondadele ühistranspordi arendamiseks 2023+

Autoettevõtete Liit sõnastas ettepanekud ühistranspordi kasutamise positiivse trendi jätkumiseks ning ühistranspordi arendamiseks 2023+, mida on tutvustatud erakondade fraktsioonide esindajatele. Kohtumised jätkuvad käesoleva aasta alguses. Tehtud ettepanekud on sobilikumad valitsemis- kui valimisprogrammi, sest ükskõik milline on valimiste järgne koalitsioon, need väljakutsed vajavad lahendamist.

Eesti on seadnud eesmärgiks suurendada inimeste liikumist ühistranspordiga, vähendada autostumist ja saavutada puhtam elukeskkond. Kütusehinna tõus on toonud inimesed kasutama enam ühistransporti.Ühistransport vähendab ökoloogilist jalajälge kulutades vähem kütust kui autodega sõitmine. Väiksem kütuse tarbimine säästab loodust ja rahakotti. Vähem CO2-e õhku paiskamist toob kaudselt alla ka elektrihinda. Oodatava majanduslanguse olukorras on nii tööl käivatel inimestel, õpilastel kui vanemaealistel ühistranspordi kasutamine tasukohaseim viis igapäeva liikumiseks. Eesti inimesed kulutavad isikliku sõidukiga tööl käimiseks enam kui 400 miljonit eurot aastas.

Ühiskondlike muutuste trend on inimeste igapäevase toimeruumi (so töö-, õpi-, teenusrände) suurenemine. Vaatamata linnastumisele elab enam kui pool miljonit Eesti elanikku väikelinnalistes ja maapiirkondades. Ligi 24% linnades ja 61% maapiirkondades elavate inimeste töökoht ei asu tema elukohaga samas kohalikus omavalitsuses ehk eaapiirkondades elab pool miljonit inimest, kellest ca 300 000 käib tööl oma elukoha omavalitsusest kaugemal. Maakondade bussiliinidel tehakse aastas üle 20 miljoni sõidu. Seega maakondade bussiliine kasutajate hulk on suur, kuid selle laiendamise potentsiaal veelgi suurem.

Ühistranspordi kasutajate hulga suurenemise positiivse trendi jätkumiseks on vajalikud poliitilise otsustustasandi valikud lühemas ja pikemas perspektiivis. Selleks esitas Autoettevõtete Liit omapoolsed ettepanekud:

  1. Mugava, kiire ja tulevikukindla ühistranspordi arendamine maakondliku ühistranspordi liinimahte suurendades ja liine korrigeerides vastavalt tegelikule transpordivajadusele, mis tagaks kiired ja mugavad ühendused ning rrinevate ühistranspordiliikide kasutamise mugav integreerimine.
  2. Välja töötada struktuurne lahendus maakondliku ühistranspordi jätkusuutlikuks finantseerimiseks.
  3. Ühistranspordikeskuste võimekuse koondamine ühtseteks keskusteks. See loob paremad eeldused liinivõrgu korrastamiseks ning samas hoiaks kokku ka administreerimise kulu.
  4. Suurendada bussijuhtide töötasu, alandada vanusepiiri ja suurendada kliendisuhtluse automatiseeritust digivahendite kaudu.

Loe lisaks:

Autoettevõtete Liidu ettepanekud ühistranspordi arendamiseks 2023+