Olukord transpordisektoris ja veomahtude muutused 2022. aastal

Autoettevõtete Liidu üldkogu vaatas üle senised tegevused ja pani paika tegevussuunad järgmiseks perioodiks

Autoettevõtete Liidu juhatuse liige Indrek Halliste: reform ühistranspordis peaks toimuma kolmes etapis

Ettevõtlusorganisatsioonid soovitavad riigil põhjalikumalt analüüsida veondussektori tuleviku piirangute jõukohasust