Autoettevõtete Liidu üldkogu pani paika tegevussuunad

6. septembril 2022 toimus Autoettevõtete Liidu üldkogu, kus pandi paika järgnevate aastate prioriteetsed tegevussuunad. Alates septembrist alustas liidu tegevjuhina Kersten Kattai.

Üldkoosolekul kinnitati Liidu tegevuskava 2022-2026. Kersten Kattai tõi välja: „Liidu tegevuse nurgakivi on veonduse tegevusalal ausa konkurentsikeskkonna kujundamisse panustamine. Soovime järgnevatel aastatel saavutada olukorra, kus Autoettevõtete Liit on transpordisektori poliitika kujundajatele ja rakendajatele esmaseks partneriks ja valdkondlikuks kompetentsikeskuseks. Liit soovib võtta aktiivse rolli transpordisektori tulevikuarengute ja väljakutsete sõnastamises ja nendega seotud ettepanekute tegemisel. Konkreetsematest tegevustest on lähiaastatel olulised näiteks kaasaaitamine veoauto- ja bussijuhtide ameti populariseerimisele, nende töötasu tõusule ja töösuhete kvaliteedi kasvule, mis aitaks kaasa juhtide puuduse leevendamisele. Samuti kaasaaitamine sõidukite masside ja mõõtmete muutmise poliitikamuudatuse jõustumisele saavutamaks lubatud täismass 60 tonni ja autorongi pikkus 20,75 meetrit. See muudatus toetaks riigi kliimapoliitika eesmärke, kuna väheneb CO2 heide ja suurendab maanteetranspordi kuluefektiivsus.“ „Liidu siseselt on oluline kujundada  liikmete pikaajaline nägemus  ja ettepanekud majanduskeskkonna uute suundumuste suhtes arvestades toimuvat energia-, digi- ja innovatsioonipööret“, sõnas Kattai.

Üldkoosoleku otsuse kohaselt jätkavad liidu juhatuses Andrei Mända (president), Andrus Laul, Meelis Lippe, Ago Vingissar, Kaupo Nõmmemees ja Indrek Halliste.

Üldkogul muudeti liikmemaksu kogumise arvestust. Alates 2023. aastast  suureneb liikmemaksu baasosa määr 350 eurolt 385 eurole ja sõidukite arvust sõltuv osa 20 eurolt 21 eurole ning seda suurendatakse igal aastal 1 euro võrra.

Autoettevõtete Liit on transpordisektori erialaliit, mis ühendab veonduse valdkonnaga seotud ettevõtjaid. Liit soovib igakülgselt kaasa aidata veonduse arendamisele, koondades ja esindades ettevõtjate ühishuvi veondusalastes ja majanduspoliitilistes küsimustes suhetes avaliku sektori ja kõigi teistega osapooltega.