Juhtide puudus on transpordisektori erialaliitude ühine mure

Kõik transpordisektori erialaliidud on nii varem kui viimastel kuudel tegelenud veokijuhtide järelkasvu probleemi võimalike lahenduste otsimisega. Võimalikud lahendused olid aruteluks septembris ERAA kokku kutsutud ümarlaual, kus osalesid erialaorganisatsioonid, koolitusettevõtted ja -asutused ning riigiasutuste esindajad. Välja käidi pakett erinevad ettepanekuid (täpsemalt saab lugeda ajakirja Transport ja Teed viimasest numbrist). Jätkutegevusena on oluline, et nendest tegevustest sünniks tegevuskava koos eestvedajate kokkuleppimisega. Autoettevõtete Liit on andnud valmisoleku vedada eest töötasu ja töösuhete teemat ning kokkuleppel ka mõnd teist strateegilist suunda, näiteks ameti populariseerimine.

Kohtumisel Töötukassaga kaardistasime juhtide koolituse ja tööjõuvahendusega seotud koostöövõimalusi ja -tegevusi ja leppisime kokku Töötukassa tutvustava seminari läbiviimise transpordi sektori ettevõtetele, kus anda ülevaade Töötukassa võimalustest töötajate leidmiseks.

Detsembri keskpaigas toimus ka MKM, EMTA, ERAA, AEL ja ELEA ümarlaud „Autojuhtide töötasu maksustamise probleemid“. Ümarlaul pakuti ERAA poolt Soome eeskujul ühe võimaliku lahendusena välja, et peatöövõtjad kontrolliksid alltöövõtjate maksukäitumist. See ettepanek laiemat toetust ei leidnud, kuna järelevalve ülesanne on riigi vastavatel ametkondadel. Autoettevõtete Liidu poolt pakkusime küsimusega tegelemiseks välja kaks konkreetset tegevust:

  1. taastada veoseveo üldtöökokkuleppe;
  2. koos käitumisteadlaste riigiasutuste ja erialaliitudega viia läbi nügimise pilootprojekt, mille abil püüda suunata ettevõtjad ja töötajaid töötasumaksude maksukuulekuse suurendamisele.

Kohtumisel otsustati, et AEL eestvedamisel tehakse tööandjate liitude esindavuse päring Maksu- ja Tolliametile. ERAA valmistab ette  liitude ühiseausa töötasu maksmise memorandumi projekti.