Palgaanalüüs: viiendik veoautojuhtidest teenib alla töötasu alammäära

Maksu- ja Tolliameti esindaja andis AEL juhatusele ülevaate veoseveo ja sõitjateveo 2022 II poolaasta ja III kvartali palgaanalüüsist. Analüüsi kohaselt ca 30% veoseveo ettevõtetest maksab ja ligi 20% veoautojuhtidest saab ametiliku statistika järgi töötasu vähem kui on töötasu alammäär (so 654 eurot kuus). Veoautojuhtide mediaanpalk oli 2022. aasta juulis 1209 ja keskmine palk 1373 eurot. Hinnanguline maksukahju on 2022. aastal 6,4 miljonit eurot. 

Sõitjatveo sektoris on maksab alla kollektiivleppe töötasu alammäära (so 1200 eur) üle poole ettevõtetest ja alla selle määra saab palka ligi 20% bussijuhtidest. Ehk sektori töötasu alammäärast madalamat tasu maksavad pigem väikesed ettevõtted. 2022. aasta septembris oli bussjuhtide mediaanpalk 1532 eur (Harjumaal 1655 eur) ja keskmine palk 1585 eur (Harjumaal 1670 eur). Hinnanguline maksukahju on ca 0,7 miljonit eurot.

Maksukuulekuse parandamiseks (ümbrikupalga mittemaksmine) pakuti AEL juhatuse poolt järgmised ettepanekud:

  • Suurendada EMTA järelevalvet
  • EMTA võiks avalikus vaates kuvada mitte ainult võrdlust sektori keskmise palgatasemega, vaid tuua välja ka vastavad konkreetse palganumbrid
  • Maksukuulekuse ja maksuasjade korrasoleku hinnanguid saab ettevõtja ise teiste ettevõtete ja laiema avalikkusega jagada, ent leiti, et need näitajad võiksid olla automaatselt avalikud
  • Kehtestada nõue, et riigihanketel peab olema maksuasjade korrasoleku hinnang korras
  • Otsida võimalusi EMTA, AEL ja ülikoolide koostöös ausa töötasu maksmisele suuantud sotsiaalse nügimise katseprojekti läbiviimiseks.