Maanteeamet kaalub raskeveokite keeldu Tartu maanteel

Maanteeamet kaalub liiklusohutuse suurendamise eesmärgil keelata Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maanteel Jüri liiklussõlmest Kärevere ristmikuni üle 12 m pikkuste sõidukite ja autorongide (väljaarvatud bussid) liiklus reedeti ja pühapäeviti kella 13.00-st kuni kella 21.00-ni ja esmaspäeviti kella 05.00-st kuni kella 09.00-ni.

Hiljuti läbiviidud liiklusloendus näitab, et üle 12 meetriste sõidukite osatähtsus antud teelõigul on üle 10%. Autorongide sõidukiirus on tavasõidukitest tunduvalt väiksem ning tingib pikki sõidukikolonne tipptundidel. Pikkade kolonnide tõttu on möödasõidud ohtlikud.

Teeseaduse § 25 lõike 2 kohaselt korraldab Maanteeamet teehoidu riigimaanteedel ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks. Sama seaduse § 33 lõike 7 kohaselt laste ja teiste reisijate ohutuse tagamiseks võib tee omanik seada nii ajutisi kui ka alalisi piiranguid muude sõidukite liiklemiseks ühissõidukite marsruudil.

16. novembril toimub Maanteeameti eestvedamisel ümarlaua nõupidamine, et arutada läbi asjaomaste organisatsioonide ja asutuste esindajate osavõtul liikluse keelustamisega kaasnevaid asjaolusid.

Eelnevast lähtudes kutsub Autoettevõtete Liit esitama oma arvamusi seoses küsimusega. Esitatud arvamustest koostab AL ühtse seisukoha, mille esitab kõikidele nõupidamiste osapooltele. Arvamused palume saata: al@autoettevoteteliit.ee

Seadusemuudatus nõuab pikemat puhkeaega

Aprillis 2007 jõustuv liiklusseaduse muudatus sätestab täiendavaid erinõudeid autojuhi töö- ja puhkeajale. Muudatuse kohaselt on nõuete täitmise eest vastutavad lisaks transpordiettevõtetele ka reisikorraldajad, alltöövõtjad ja juhtide vahendamisega tegelevad agentuurid.

Autoettevõtete Liit peab vajalikuks teavitada muutustest õigeaegselt kõiki maanteetranspordiga tegelevaid ettevõtteid ja nende koostööpartnereid. „Ettevõtte tegevuse planeerimisel ja uute lepingute sõlmimisel on oluline, et osataks õigeaegselt arvestada ka töö- ja puhkeaega reguleeriva seadusandlusega ja selle nõuete muutumisega”, selgitab Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori.

Kõnealune liiklusseaduse muudatus suurendab juhi kohustuslikku puhkeaega seniselt kaheksalt tunnilt üheksa tunnini ööpäevas. Sõitjateveol nõuab muudatus autojuhile 24 tunnist järjestikust puhkeaega iga töötatud nädala kohta. Nõuete täitmise eest on uue korra järgi vastutavad lisaks transpordiettevõtetele ka reisikorraldajad, alltöövõtjad ja juhtide vahendamisega tegelevad agentuurid.

Uued nõuded sätestuvad Liiklusseaduse muutmise seaduse § 20’ 3 alusel ning järgivad Euroopa Liidu määruse 561/2006/EÜ põhimõtteid.

Pimedate ühing juhib tähelepanu nägemispuudega inimeste erivajadustele ühistranspordis

Täna algas Põhja-Eesti Pimedate Ühingu kampaania, mis manitseb bussijuhte ütlema peatuste nimesid. Kampaania selgitab ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme ja puudest tingitud erivajadusi ning on seotud Rahvusvahelise Valge Kepi Päevaga, mida tähistati 15. oktoobril.

Vaegnägevate ja pimedate inimeste raskused on tihtipeale seotud ühiskondliku transpordi kasutamisega. Pimedate Ühing toob probleemidena välja raskesti leitavad või halvasti nähtavad liininumbrid, liiklusummikutest põhjustatud ebatäpsused sõiduplaanides ja selle, et juht ei ütle sageli reisijatele peatuse nime.

Selgitamaks ühissõidukite juhtidele peatuste nimede ütlemise vajalikkust, viiakse 16. oktoobrist 31. oktoobrini läbi kampaania “Ole minu silmad”, mille käigus jagavad nägemispuudega inimesed ühissõidukijuhtidele, kes ei ütle peatuste nimetusi, nii eesti- kui venekeelse tekstiga sõbralikke meeldetuletuslipikuid, selgitusega, miks peatuste nimede ütlemine on vajalik.

Samas tänab Põhja-Eesti Pimedate Ühing neid ühissõiduki juhte, kes teevad oma tööd korrektselt.

LOE KAMPAANIA KOHTA TÄPSEMALT

Eesti bussijuhid tulid Luksemburgis kümnendaks

27. sept – 01. okt. Luksemburgis toimunud kutseliste autojuhtide maailmameistrivõistlustel saavutasid AS Hansabuss bussijuhid Meelis Raaman ja Vahur Paist meeskondlikus arvestuses 10. koha. Individuaalarvestuses oli Raaman 43 võistleja seas 13. ja Paist 33. kohal.

Rahvusvahelise autojuhtide kutseühingu korraldatud võistustest võtsid kokku osa 4 Eesti bussi- ja veokijuhti. Võistlus koosneb erinevatest katsumustest nagu: platsisõit, tehnilise seisundi test, esmaabi test ja ökonoomsussõit. 25. aastase traditsiooniga võistlustest võtsid Eestlased osa esimest korda.

Lisainfot rahvusvahelise autojuhtide kutseühingu UICR poolt korraldatavatest meistrivõistlustest saab Eesti autojuhtide kutseühingu PROFID RÜ kaudu.

Autoettevõtete ja politsei ühisseminar

26. septembril Tallinnas toimuv autojuhi töö- ja puhkeaega käsitlev seminar
toob kokku mitmed olulised maanteetranspordivaldkonna sidusgrupid. Osapoolte
eesmärgiks on tõhustada erinevate ametkondade, ministeeriumi ja vedajate
koostööd.

”Töö- ja puhkeaega käsitlevate seadusaktide täitmisest sõltub üldine
liiklusohutus ning aus konkurents transporditurul. Selleks, et suurendada
liiklusohutust, tagada ausat konkurentsi ning väärtustada autojuhi elukutset,
tuleb asjadest kõigepealt ühtmoodi aru saada”, kommenteerib Autoettevõtete
Liidu direktor Villem Tori.

Teisipäevasel seminaril osalevad Eesti Politsei, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Tööinspektsiooni, Autoettevõtete Liidu ning ERAA
esindajad. Keskendutakse sõidukijuhi töö- ja puhkeaega käsitlevate
seadusandlike aktide täitmise ja järelevalvega seonduvatele küsimustele. Seminari raames
toimuva arutelu kaudu soovitakse leida lahendusi juhi töö- ja puhkeaja
valdkonna sõlmküsimustele.

Homne seminar on juba teine sellelaadne. Viimati kohtusid transpordi valdkonna
sidusrühmad liiklusjärelevalve küsimustes käesoleva aasta aprillikuus.

Autoettevõtete Liit võõrustas Taani vedajaid

14.-17. septembril külastasid Eestit Taani transpordifirmade esindajad. Taani maanteetranspordifirmade liitu (DTL) kuuluvate ettevõtete esindajad tutvusid Eesti transpordituruga ning avaldasid lootust edaspidiste kontaktide arendamiseks.

Autoettevõtete Liidu nimel tutvustas Taanlastele Eesti maanteetranspordi turu olukorda AL-i direktor Villem Tori. Taani delegatsioon külastas ka Auto Jõhvi AS-i, et tutvuda sealse töökorraldusega.

Autojõhvi AS on oma 80 sõidukiga üks suuremaid eestisisese kaubatranspordiga tegelevaid ettevõtteid. Auto Jõhvi AS on Autoettevõtete Liidu liige alates aastast 2004.

Autoettevõtete Liit ja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool sõlmisid koostöölepingu

AL ja Kehtna MTK sõlmisid 10. septembril Tallinnas koostöölepingu. Lepingu eesmärgiks on tõsta kutsehariduse populaarsust ja ettevõtete osalust
koolitusprotsessis. Pooled leppisid kokku koostöö tõhustamise osas maanteetransporditehnika eriala õppekavade koostamisel, täiendamisel ja monitooringus.

Autoettevõtete Liit ja Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool tunnevad muret heade spetsialistide puuduse üle transpordisektoris ning tähtsustavad
maanteetranspordi eriala senisest jõulisemat arendamist.

Autoettevõtete Liidu ja Kehtna MTK esindajad kirjutasid lepingule alla Pühapäeval Ülemiste Keskuse esisel parkimisplatsil toimuval kutsemeisterlikkuse
võistlusel „Aasta Autojuht 2006“. Üritusel osalesid ka õppurid Kehtna MTK-st, et tutvuda veoki ja bussijuhi ametiga.

Aasta autojuht 2006 on Rein Irs

Rein Irs, bussijuht aktsiaseltsist SEBE, võitis tiitlivõistluse „Aasta Autojuht 2006”.  Pühapäeval toimunud võistluse lõppvoorus osales 17 veoki- ja bussijuhti erinevatest autoettevõtetest üle Eesti.

Parimaks naisbussijuhiks valiti Velle-Leelo Pukk, kes esindas Tallinna Autobussikoondist. Parima koolibussijuhi kategooria võitjaks sai eelmise aasta üldvõitja Marek Pootsik OÜ-st Maksibussid. Parimaks veokijuhiks osutus Leho Karino tänavapuhastusfirmast JAAKSON&KO.

Autoettevõtete Liidu korraldatud võistlus toimus tänavu juba viiendat korda. Kutsemeisterlikkuse võistlust aitasid korraldada Scania Eesti AS, Goodyear Dunlop Tires Baltic AS, Statoil Eesti AS, MTÜ Rahvakoolitus “Elu”, Tamrex Ohutuse OÜ, ajakiri “Transport ja Teed” jt.

?Aasta Autojuht 2006? – registreerimine lõppenud

Augusti esimese nädalaga lõppes võistlejate registreerimine kutsemeisterlikkuse võistlusele „Aasta Autojuht 2006“. Võistluste eelvooru on end registreerinud 20 veoki- ja bussijuhti erinevatest ettevõtetest üle kogu Eesti. Üritusest võtab osa ka eelmise aasta võitja, Marek Pootsik osaühingust „Maksibussid“, kellel tuleb tiitli kaitsmiseks rinda pista mitmete osavate autojuhtidega.

Peagi algab võistluse eelvoor ökonoomsussõitude näol. Ökonoomsussõidud viiakse läbi koostöös aktsiaseltsiga Scania Eesti. Kõikidel võistlejatel tuleb enne lõppvõistlust läbida testisõit sadulveoki Scania R-124 autorongil (kogukaaluga 40 tonni), millele on paigaldatud elektrooniline autojuhi sõiduvõtteid hindav seade. Ökonoomsussõidud kestavad kuni septembri alguseni.

10. septembril Ülemiste Keskuse parklas toimuval lõppvõistlusel korraldatakse võistlejatele viis erinevat katset.  Kohtunikud hindavad võistlejate oskusi tuleohutustesti, esmaabi testi, rehvitesti, rattavahetustesti ja vigursõidu põhjal ning selgitavad nõnda välja tiitlivõistluse võitja. Tiitlivõitja saab diplomi ja rändkarika, mis jääb tema ettevõtte uhkuseks kuni järgmise aasta võitja väljaselgitamiseni. Parimatele võistlejatele lisaks atraktiivsed auhinnad ja tänukirjad korraldajate poolt.

?Aasta Autojuht 2006? lõppvõistlus toimub 10. septembril Ülemiste Keskuse parklas

Autoettevõtete Liit ootab kõiki veoki- ja bussijuhte registreeruma kutsemeisterlikkuse võistlusele „Aasta Autojuht 2006“.  Registreeruda saab kuni augusti alguseni, sest siis algavad võistluse eelvooruna korraldatavad ökonoomsussõidud.

10. septembril Ülemiste Keskuse parklas toimuval lõppvõistlusel tuleb osalejatel läbida viis erinevat katset.  Kohtunikud hindavad võistlejate oskusi tuleohutustesti, esmaabi testi, rehvitesti, rattavahetustesti ja vigursõidu põhjal ning selgitavad nõnda välja tiitlivõistluse võitja. Tiitlivõitja saab diplomi ja rändkarika, mis jääb tema ettevõtte uhkuseks kuni järgmise aasta võitja väljaselgitamiseni. Parimatele võistlejatele lisaks atraktiivsed auhinnad ja tänukirjad korraldajate poolt.

Tänavu korraldab Autoettevõtete Liit võistlust juba viiendat korda. Kõikidel aastatel on ürituse korraldamist toetanud: Scania Eesti AS, Goodyear Dunlop Tires Baltic AS, Statoil Eesti AS, Tamrex Ohutuse OÜ, MTÜ Rahvakoolitus “Elu”, Münt Grupp OÜ, Ajakiri “Transport ja Teed”, Teabetrükk OÜ.

Ootame rohket osavõttu. Registreerimine on lihtne! Selleks tuleb saata võistleja nimi ja kontakt Autoettevõtete Liidu e-posti aadressile: al@autoettevoteteliit.ee või küsida lisainfot telefonil 641 2511.