Üldkogu langetas kaalukad otsused

Täna toimunud Autoettevõtete Liidu üldkogu võttis vastu otsuse sektoriülese üldtöökokkuleppe sõlmimiseks. Tööandjad ja töövõtjad allkirjastavad dokumendi ametlikult kell 16.00 Riikliku Lepitaja kantseleis.
Muuhulgas kinnitas üldkogu oma tänasel koosolekul ametisse uue presidendi ja juhatuse.

Vastvalitud Autoettevõtete Liidu president on Rein Siim, juhatuse koosseisu kuuluvad Kuldar Pärnamäe, Märt Leesment, Mati Saar, Hugo Osula, Hugo Linholm, Jaan Metssalu ja Madis Lepp