MKM, AL ja ETTA allkirjastasid ühisdeklaratsiooni

Täna, 11.detsembril 2007 allkirjastasid Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori ning Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu juhatuse esimees Peep Peterson ühisdeklaratsiooni.
Ühisdeklaratsiooni eesmärgiks on tagada autoveonduse efektiivne korraldus transpordiohutust, ausat konkurentsi ja töötajate sotsiaalset kaitset toetavate tegevustega. Osapooled kutsuvad vedajaid üles järgima ja ühinema vedaja eetikakoodeksi põhimõtetega, pannes sellega aluse veoturu edaspidisele jätkusuutlikule arengule.

Riiklik Lepitaja esitas eile töötüli osapooltele oma kompromissettepaneku, millega on lõppenud Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu delegatsioonide läbirääkimised.
Üldtöökokkuleppe sõlmimise otsustab homme toimuv Autoettevõtete Liidu üldkogu.

Ühisdeklaratsiooni tervikteksti loe