Ülekaaluliste veoste vedu – kas probleem või paratamatus?

Autoettevõtete Liit korraldab 19. veebruaril 2008 Tööandjate Majas Tallinnas ümarlaua nõupidamise, kus tulevad arutusele raskekaaluliste veoste vedamisega seonduvad probleemid  vabariigi maanteedel. Oluliselt on suurenenud  ülekoormatud raskeveokite osakaal (sh. teede ehitusel, metsaveol), mis kahjustab maanteid, sõidukeid, tekitab liiklusohtlikke olukordi ja on vastuolus kehtivate õigusaktidega.

Ümarlaua eesmärgiks on ära kuulata kõigi selle valdkonnaga seotud osapoolte arvamused ja leida lahendused tekkinud olukorra parandamiseks.

Osalema on kutsutud Eesti Metsatööstuse Liit, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Politseiamet, Julgestuspolitsei, Riigi Metsamajandamise Keskus, Maanteeamet, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Stora Enso Mets AS