Autoettevõtete Liidul 25 uut liiget

Eilse juhatuse korralise koosoleku otsusega said Autoettevõtete Liidu täieõiguslikeks liikmeteks 25 avalduse esitanud kaubaveo ettevõtjat. Enamik neist tegeleb metsamaterjali transpordiga.

Erialaliiduga liitumise peamiseks tõukeks oli ühishuvide koondumine, eelkõige veoettevõtete soov midagi ära teha oma maine parandamiseks, liiklusohutuse ja sõidukiohutuse tõstmiseks ning normaalse töökeskkonna kujundamiseks.

Erialaliidu toel, koostöös erinevate ametkondadega, on võimalik lahendada mitmesugused ettevõtjatele olulisi küsimusi.

Esimene töökoosolek peeti Autoettevõtete Liidus juba 28. veebruaril, mil metsavedajad kaardistasid oma probleeme ja arutasid, milliseid lahendusi on võimalik leida.

Vedajatele teeb eelkõige muret, et meedia vahendusel on kujundatud arusaam, nagu oleksid metsaveokite roolis potentsiaalsed seaduserikkujad ja metsavedajad ise ettevõtjad, kelle sooviks on igal võimalikul juhul kehtivaid nõudeid eirata. Taoline arusaam ei vasta kaugeltki tõele ja pole statistikat, mis annaks ülevaate sellest, kui suure osa liiklusõnnetustest tegelikult põhjustavad raskeveokite roolis olevad kutselised autojuhid.

Autoettevõtete Liiduga ühinenud vedajad soovivad järgida  ausa konkurentsi põhimõtteid ja annavad oma panuse selleks, et turul ei tegutseks sellised vedajad, kes kisuvad alla kõigi maine. Vedajad loodavad, et koostöös nendega loob riik ettevõtluskeskkonna, mis ei sunniks rikkuma reegleid ja annaks kutselistele autojuhtidele võimaluse stressivabalt ja pingeteta autoroolis oma tööd teha.