Riigikogu võttis vastu transpordi arengukava

24.01.2007 võeti riigikogus teisel lugemisel vastu „Transpordi arengukava 2006-2013“. Arengukava näeb ette ulatuslikke investeeringuid teedesse, sadamatesse ja lennujaamadesse ning ohutu liikluse tagamisse.

Arengukava näeb ette ka kõigi transpordiliikide küsimustega tegeleva transpordikomisjoni moodustamist, mis käsitleks erinevaid transpordiliike ühtse ja teineteist täiendava süsteemina.

Loe ETTK uudist siit
Loe vastu võetud eelnõu menetlusetappide kohta siit
Transpordi Arengukavaga saab tutvuda siin

Uus riigihangete seadus

  1. Jaanuaril võeti riigikogus vastu uus riigihangete seadus. Peatselt jõustuv seadus võimaldab suuri hankeid edaspidi osadeks jaotada ning tõstab riigihanke piirmäärasid ligi kaks korda.Loe täpsemalt siit

Loe vastu võetud eelnõu menetlusetappide kohta siit

Töö- ja puhkeaja seminar

Autoettevõtete Liit korraldab oma liikmesettevõtetele 8. veebruaril seminari käsitlemaks Euroopa Parlamendi määrust 561/2006 (15. märts 2006). Seminar toimub Hotell Salzburg konverentsikeskuses (Pärnu mnt 555, Laagri, Harjumaa) ning sellel osalevad Julgestuspolitsei ja politseiprefektuurid, MKM, AL, ERAA ning vedajate esindajad.

Seminaril tutvustatakse ja selgitatakse töö- ja puhkeaega käsitleva määruse nõudeid. Samuti annavad politsei esindajad ülevaate professionaalse transpordi liiklusjärelevalvest. Seekordne üritus on juba kolmas seminar seerias, mille eesmärgiks on tõhustada erinevate ametkondade, ministeeriumi ja vedajate omavahelist koostööd.

Seminaril osalemiseks palume kõigil eelnevalt registreeruda e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee või telefonil 6412 511. Registreerumise lõpptähtaeg 25. jaanuar 2007.

Avalik konkurss bussiliini teenindamiseks Harjumaal

MTÜ Harjumaa ühistranspordikeskus kuulutab välja avaliku konkursi bussiliiniloa väljaandmiseks Harju maakonna bussiliini nr 22 Tallinn – Harku – Paldiski teenindamiseks.

Avalik konkurss kuulutatakse välja vedaja leidmiseks ja bussiliiniloa alusel kommertsliiniveo korraldamiseks ühe aasta jooksul. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 1 veebruaril 2007 kell 16.00 aadressile Rävala pst 8-C110, 10143 Tallinn.

Selgitusi seoses konkursiga on võimalik saada tellija telefonilt 640 6780 või e-posti aadressilt info@harjuytk.ee (tegevdirektor Ago Kokser).

Harjumaa ühistranspordiga seonduvast loe Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt

Seadusemuudatus külvab segadust

1. jaanuaril 2007 jõustunud seadusemuudatus suurendab tasuta sõiduõigusega isikute ringi. Alates käesolevast aastast saavad tasuta sõiduõiguse sügava või raske nägemispuudega isiku saatjad. Arusaamatuste ennetamiseks peab Autoettevõtete Liit siinkohal oluliseks muudatustega seonduvat selgitada.

Hiljuti jõustunud „Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus“ annab tasuta sõiduõiguse ka raske- või sügava nägemispuudega isiku saatjale, kui nägemispuudega isikul ei ole kaasas saatvat juhtkoera. Seejuures tuleb raske nägemispuudega isikul jätkuvalt oma sõidu eest tasuda. Sügava nägemispuudega isikul säilib tasuta sõidu õigus.

Sügava nägemispuudega isiku ja tema saatja tasuta sõiduõiguse eelduseks on sügavat puuet tõendav dokument. Raske nägemispuudega isiku saatja saab tasuta sõiduõiguse saadetava isiku rasket nägemispuuet tõendava dokumendi alusel.

Autoettevõtete Liit on seadusemuudatusest praeguseks informeerinud kõiki oma liikmesettevõtteid.

Kõnealuse seadusemuudatuse teksti loe siit
Ühistranspordiseadust loe siit

Vedajad talve tulekuks valmis

Autoettevõtete Liidu hiljutisel kohtumisel Maanteeameti esindajatega keskenduti talvisele liiklusohutusele Eesti teedel. Tutvuti Maanteeameti talvise töökorraldusega ning arutati erinevaid võimalusi vedajate ja ametkondade tõhusamaks koostööks turvaliste teeolude tagamisel.

Maanteeamet tutvustas maanteeinfosüsteemi põhimõtteid ning kutsus vedajaid üles teavitama ohtudest maanteedel. Kõikide teekasutajate käsutuses on maanteeinfokeskuse tasuta lühinumber 1510, kuhu saab teatada liiklusohtlikest aukudest, vajaliku liiklusmärgi puudumisest või muudest liiklustakistustest teedel. Sama informatsiooniga võib pöörduda ka hooldepiiride teabetahvlitel näidatud telefoninumbrile. Operatiivne infovahetus aitab tagada liiklusohutust teedel.

Autoettevõtete Liidu üldkogu kohtumisel maanteeameti esindajatega arutati ka Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee võimalike liikluspiirangutega seonduvat. Vedajad said võimaluse veelkord tutvustada oma seisukohti antud küsimuses. Maanteeameti nimel kõnelesid teehoiu osakonna juhataja Rain Hallimäe ning analüüsi- ja infobüroo juhataja Sirje Lilleorg.

Maanteeinfot reaalajas vaata Maanteeameti kodulehelt

Detsembrikuu olulisemad pealkirjad kirjutavas meedias

01.12.2006
– Ühistranspordi sohvrite palk võrdsustub uuel aastal, Postimees, Triin Olvet

06.12.2006
– B-kaardid uuest aastast avalikud, Äripäev
– Aare Kilp hakkab ettevõtteid nõustama, Ärileht
– Järgmisel suvel veereb tänavatel 40 uut liinibussi, EPL, Siiri Suutre
– Reisirong ei rapu ainult liiprite tõttu, Postimees, Hannes Luts  (vastukaja)
– Bussiliiklus otstarbekamaks, Postimees, Raik-Hiio Mikelsaar (vastukaja)

08.12.2006
– Koolitüdruk Tiina ja trammijuht Malle lugu, Postimees, Hannes Rumm
– Edelaraudtee reisijate arv kasvas 100000 võrra, Postimees

09.12.2006
– Rahvaraudtee sünnib valudes, Postimees, Andrus Karnau

11.12.2006
– Rahvaraudtee sünnitas rahvas, Postimees, Toomas Raag
– Põlvamaal vedas reisijaid purupurjus bussijuht, PM Online

12.12.2006
– 2006. aasta probleem: Vene-Eesti piiriületus, Äripäev
– Tööandjad pakuvad alampalgaks 3600 krooni, Postimees (BNS)

15.12.2006
– Tabatud on üle 51000 „jänese“, Postimees

16.12.2006
– Raudtee – riigi võimalus, Äripäev, Agur Paesüld

18.12.2006
– Tallinn jahib piraattaksosid, Äripäev
– Eesti teedel liiklejaid tapab kihutamine, Postimees, Ingvar Bärenklau

19.12.2006
– Elektiraudtee ostab mootorvaguni Skinest Projektilt, Postimees (BNS)
– Naastrehvide keelamine seisab poliitikute taga, Postimees, Villu Päärt
– Naelata kummi!, Postimees, Küllike Rooväli

20.12.2006
– Tallinna ühissõidukid hakkavad suhtlema satelliidi ja sõitjatega, EPL, Oliver Õunmaa
– Pealinnas kestab taksopõud, Äripäev, Erik Aru
– Go Bus on hädas probleemsete juhtidega, PM Online, toim. Martin Šmutov

21.12.2006
– Veokijärjekorrad idapiiril on taas kasvamas, Postimees

22.12.2006
– GoBus endaga konkureerimas; Hiiumaa liinidel kaks pakkujat, Äripäev, Villy Paimets
– Tallinna taksojuhtidele kingitakse sõnastikud, Postimees (BNS)

26.12.2006
– Bussi ja auto kokkupõrkes hukkus inimene, www.delfi.ee

29.12.2006
– Manalatee maantee, Postimees, Tuuli Koch

30.12.2006
– Go Groupis vahetub juhataja, Postimees

Aastalõpu liiklusohutuskampaania manitseb ettevaatlikusele raudteed ületades

Aastalõpu liiklusohutuskampaania manitseb inimesi olema tähelepanelikumad ning mitte kiirustama. Alanud kampaania keskendub ohtudele raudtee ületamisel. Tänavu on raudteel elu kaotanud 13 inimest, tõsiseid vigastusi on saanud teist sama palju.

Detsembris alanud liikluskampaania tuletab inimestele meelde, et rong ei saa oma teelt kõrvale pöörata ega kiiresti peatuda. Inimene, olgu ta siis jalgsi, jalgrattal, autoroolis või muul viisil raudteed ületamas, saab aga küll ohtu vältida. On kujunenud pettekujutelm, et rongi ette või alla ei saagi praktiliselt jääda, sest rongid liiguvad harva, on suured, hästi nähtavad ja kuuldavad. Tegelik elu kinnitab muud: 2005.a hukkus raudteel 18 jalakäijat, vigastusi sai 11 inimest.  Tänavu on raudteel elu kaotanud 13 inimest, teist sama palju on saanud tõsiseid vigastusi.

Käimasolev kampaania „Lase rong läbi – Sind oodatakse jõuluks koju!”  on ajendatud ideest, et kiire jõuluaeg mööduks ka raudteel ohutult ja turvaliselt. Meid kõiki oodatakse jõuluõhtuks koju. Kas ja kui ohutult me sinna jõuame, sõltub eelkõige meist endist.

Kampaaniat toetavad: AS Eesti Raudtee, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, Eesti Ringhäälingute

Uus määrus turvalise bussiliikluse heaks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus karmistab nõudeid bussirehvidele. Alates 1. oktoobrist 2007. peab bussidel kasutama rehve, mille mustri jääksügavus on vähemalt 3 millimeetrit.

Nõue hakkab kehtima ühistranspordiseaduse tähenduses kohalikku liinivedu ja riigisisest kaugliinivedu teenindavatele bussidele (M2 ja M3 kategooria sõidukid) ja bussirongidele ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 1. maini.

Autoettevõtete Liidu hinnangul on määruse vastuvõtmine igati tervitatav. Enamik bussivedajaid täidab määruses sätestatud rehvinõudeid niigi. Autoettevõtete Liit kutsub kõiki bussiettevõtteid üles järgima rangemaid rehvinõudeid juba täna.

Sõidusoodustused endiselt ettevõtete õlul

Autoettevõtete Liit ei pea õigeks ühistranspordiseaduse muudatust, mis laiendab tasuta sõiduõigusega isikute ringi ning jätab soodustuste tegemisega kaasnevad kulud vaid veoettevõtete kohustuseks.

Ühistranspordiseaduse § 27 sätestab tasuta sõiduõigusega isikud, kelle sõidukulusid vedajatele ei hüvitata. 15. novembril Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatus täiendab ühistranspordiseadust, suurendades tasuta sõiduõigusega isikute ringi veelgi. Autoettevõtete Liit väärtustab riikliku sotsiaalpoliitika arendamise vajadust, kuid ei pea normaalseks olukorda, kus sõidusoodustustega kaasnev on jäetud puhtalt bussifirmade kanda.

Autoettevõtete Liit on seisukohal, et sotsiaaltoetuste korraldamine ei peaks toimuma eraettevõtete kulul. ”Sõidusoodustuste laiendamine võiks kõne alla tulla riigi või kohaliku omavalitsuse poolt doteeritavatel liinidel, kus tasuta veo kohustus sätestatakse konkursitingimustes ning soodustustega kaasnevad kulud vedajatele katab tellija. Kindlasti ei tohiks sõidusoodustust aga laiendada kommertsliinivedudele.”, kommenteerib olukorda Ivo Volt, Autoettevõtete Liidu reisijateveo spetsialist.

Autoettevõtete Liidu liikmesettevõtete hinnangul moodustavad ühistranspordiseaduse alusel tasuta sõiduõigust omavad isikud 3 – 10% sõitjate koguarvust. Seega jääb ettevõtetel sõidusoodustuste tegemise kohustuse tõttu aastas saamata märkimisväärne osa piletituludest.