Transpordi- ja turismiettevõtted teevad koostööd liiklusohutuse parandamiseks

Teisipäeval toimus Autoettevõtete Liidus bussiettevõtete ja turismifirmade esindajate nõupidamine millel arutati võimalusi osutada võimalikult parema tasemega bussitranspordi teenust Tallinna külastavatele kruiisituristidele ning ühtlasi aidata parandada ka üldist liiklusohutust.

Nõupidamise ajendiks olid nii politseiametnike kui ka transpordiettevõtjate tähelepanekud selle kohta, et küllaltki paljud Tallinnas turiste teenindavad bussid torkavad silma välimusega, mis lubab oletada, et nende busside tehniline seisukord ei vasta esitatud nõuetele. Samuti on alust arvata, et mitmetel bussidel puudub seadustega nõutav dokumentatsioon tasulise sõitjateveo teenuse osutamiseks; ehk teisisõnu – tegemist võib olla lausa piraatvedajatega.

Nõupidamisel andsid Autoettevõtete Liidu ja Julgestuspolitsei liiklusjärelevalve üksuse esindajad turismifirmadele ja kruiisituriste teenindavatele ettevõtetele soovitusi mida peaks transporditeenust tellides silmas pidama. Eelkõige on vaja veenduda selles, et teenust osutaks legaalne vedaja, so ettevõtja kellele on väljastatud ühistranspordiluba. Lisaks sellele peaksid veo tellijad tundma huvi milliste bussidega teenust osutatakse: kas on olemas nõuetekohane dokumentatsioon; kas buss näeb visuaalselt hea välja; kas võib usaldada, et bussi tehniline seisukord on normaalne; jmt.

“Erinevate osapoolte koostöös on vaja jõuda selleni, et turistide teenindamine Eestis toimuks parimal võimalikul professionaalsel tasemel. Me ei saa lubada olukorda, kus meid külastavate inimeste läbi leviks mujal maailmas informatsioon, et Eestis teenindatakse turiste romude bussidega või illegaalsete vedajatega“, kommenteeris Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori. “Kui seni ei ole turiste teenindavaid busse väga palju kontrollitud, siis lähiajal on politsei lubanud ka neile rohkem tähelepanu pöörata. Tänase kohtumise olulisim sõnum oligi turismifirmadele ja vedude tellijatele see, et tagamaks turistidele parima teenindustasemega, ohutu ja probleemideta transporditeenuse  osutamine, on vaja veenduda veoettevõtja ja tema kasutatavate busside ning bussijuhtide nõuetele vastavuses. Sellega me hoiame kõrgel Eesti imagot meeldiva turismisihtkohana ning aitame kaasa üldise liiklusohutuse parandamisele.“

Lisainfo:
Autoettevõtete Liit
Tel 6412 511