Ametkondadele tutvustatakse raskekaaluliste veoste optimeerimise lähteülesannet

29.aprillil 2008 toimub järjekordne raskekaaluliste veoste vedamisega seonduv ümarlaua
nõupidamine. Ümarlaua eesmärgiks on raskekaaluliste veoste vedamisega seotud probleemidele lahenduste otsimine. Selleks, et raskeveoste vedamine oleks majanduslikult
tasuv ja efektiivne, on vajalik  arvesse võtta erinevaid aspekte –  veovahendite
tehnilisi andmeid, mõju teedele, keskkonna- ja liiklusohutusele.
Kõiki neid aspekte on vaja põhjalikult uurida.

Erinevatest huvitatud osapooltest koosnev töögrupp on ette valmistanud
uuringu lähteülesande, mida ümarlaual tutvustada soovitakse.
Lisaks viidi läbi ümarpuiduga koormatud raskeveokite kaalumine,
mille tulemusi nõupidamisel samuti tutvustatakse.
Esimene selleteemaline ümarlaud toimus 19. veebruaril 2008.

Osalevad Autoettevõtete Liit, Eesti Metsatööstuse Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Politseiamet, Julgestuspolitsei, Riigi Metsamajandamise Keskus,
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus, Maanteeamet,
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon, Stora Enso Mets AS.