Toimus koostööprojekti “Liikleme ohutult! – 2008” seminar Lammasmäel

Autoettevõtete Liit korraldas koostöös Julgestuspolitsei liiklusjärelevalve üksusega MKM poolt toetatava liiklusjärelevalve alase koostööprojekti „Liikleme ohutult! – 2008” raames 16.-17. juulil 2008 Lääne-Virumaal, Lammasmäe Puhkekeskuses järjekordse seminari.
Osalesid  AL, ERAA, Julgestuspolitsei, Politseiprefektuurid, MKM, ARK, Tööinspektsioon ja vedajad.

Seminari peateemaks oli digitaalse sõidumeeriku kasutamine ja sellega seonduvad küsimused. Seminaril said osalejad ise katsetada digimeeriku simulaatoril sõidumeerikusse andmete sisestamist, nende kontrollimist jms. ARK esindajad rääkisid  sõidumeeriku kontrollist tehnoülevaatuse käigus ja ilmnenud probleemidest , samuti veokitele lisatulede paigaldamisega tehtavatest vigadest. Tööinspektsioon andis ülevaate autojuhtide töö- ja puhkeaja arvestamise kontrollimise tulemustest.

Seminaril käsitleti ka seadusest tulenevaid erandeid autojuhi töö- ja puhkeaja arvestamisel ning juhuvedudel kasutatava kontrolldokumendi (roheline raamat) kasutamist.

Koostööprojekti “Liikleme ohutult” raames toimus kolm seminari juba 2007. aastal. Kõik seminaridel osalenud ledsid, et selline koostöövorm on väga vajalik ja aitab nii vedajatel kui liiklusjärelevavet teostavatel ametnikel parandada oma teadmisi seadusandlusest tulenevate nõuete täitmisel.