1. märtsist saab ümarpuitu kuni 52 tonnise täismassiga vedada aastaringselt

Detsembri lõpul allkirjastas majandus- ja taristuminister Urve Palo määruse, millega muudetakse „Teede- ja sideministri 01.09.1999 […]

Aastaringne ümarpuidu vedu 52 tonniga saab reaalsuseks

4. novembril saatis MKM kooskõlastusringile määruse nr 50 „Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud […]

Riigikogu esimees ja majandusminister kohtusid liidu liikmetega

9. juunil toimus Autoettevõtete Liidu korraline üldkoosolek. Valiti president ja juhatus ning kinnitati majandusaasta aruanne. […]

Parema palga nimel peaks ametiühing ettevõtjatega koostööd tegema

Autoettevõtete Liidu bussiveo sektsioon  arutas Riikliku Lepitaja ettepanekut bussijuhtide palgamiinimumi tõstmiseks alates 01. jaanuarist 2014. […]

Vedaja infopäev oli kasulik kõigile

21. mail toimus Maanteeameti, Autoettevõtete Liidu, Politsei- ja Piirivalveameti ning Kehtna  Majandus- ja Tehnoloogiakooli koostöös […]

Keskkonnakomisjoni raport soovitab raskeveokite lubatud täismassi suurendamist

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas tutvustas 18.detsembril enda juhtimisel valminud raportit „Raskeveokite täismassipiirangute mõju metsanduse […]