Veondussektori konkurentsikeskkonna ümarlaud

11. mail toimus Autoettevõtete Liidus veondussektori konkurentsikeskkonna ümarlaud. Osalesid Maksu- ja Tolliameti, Tööinspektsiooni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu esindajad.
Nõupidamisel arutati, kuidas tagada ühtsed konkurentsitingimused ja järelevalve kõigile veoseveo turul tegutsevatele ettevõtjatele Euroopa Liidu turulepääsu määruste kehtimahakkamisel 2011. aasta detsembri