Autoettevõtete Liit kohtus transpordivolinik Siim Kallasega

5. mail toimus Brüsselis Põhjamaade ühistranspordi ettevõtjaid ühendavate erialaliitude kohtumine transpordivolinik Siim Kallasega. 

Autoettevõtete Liidust osalesid juhatuse liige Hugo Osula ja sõitjateveo spetsialist Ivo Volt.
Siim Kallase sõnul on tähtis, et vedajad, ühistranspordi korraldajad ja selle valdkonna eest vastutavad teeksid ühiseid jõupingutusi, et tagada sõitjatele erinevate transpordiliikide kohta  ühtsete, kergesti leitavate sõiduplaanide olemasolu ja õige info. Alternatiivina isikliku sõiduauto kasutamisele vajavad sõitjad  mugavat, piisava sageduse ja normaalse täituvusega ühistransporti.

Oluliseks pidas transpordivolinik veel erinevate transpordiliikide kombineerimise võimalust ja keskkonnasäästlikkust. Siiski rõhutas Kallas, et keskkonna säästmine ei tohiks muutuda eesmärgiks omaette, vaid jälgida tuleb, et ühistransport kataks eelkõige inimeste liikumisvajadused ning seejärel töötada selle keskkonnasõbralikumaks muutmiseks.