Õigusaktide ühetaoline tõlgendamine on oluline

Tööinspektsioon korraldas 20. mail 2010 Tallinnas  tasuta teabepäeva sõidukijuhtide töö- ja puhkeajast vedude eest vastutavatele isikutele.

Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna liiklusjärelevalve ametnik Priit Tuuna tõi kuulajateni ülevaate enamlevinud töö- ja puhkeaja nõuete rikkumistest, mida politseiametnikud on maanteel kontrollimisel avastanud. Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori rääkis teabepäeval järelevalveametnike ja autojuhtide ning ettevõtjate töö- ja puhkeaja nõuete ühetaolise tõlgendamise olulisusest. Teema on ettevõtjate jaoks tähtis ja ettekanne pälvis kuulajatelt kiitva hinnangu. Peale ettekandeid said osalejad esitada mõlemale  esinejale küsimusi.

Tööinspektsiooni teabepäevi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.