EL turul tegutsemise nõuded veoettevõtjale

20. aprillil toimus Autoettevõtete Liidu veoseveoga tegelevatele liikmetele koolitus uute Euroopa Liidu turulepääsu määruste nõuete tutvustamiseks.

Koolituse viis läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel.

Määrusi (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise kohta tingimuste kohta ja (EÜ) 1072/2009, rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad kohaldatakse alates 4. detsembrist 2011.
Määrustega kehtestatakse senisest karmimad nõuded ettevõtja turul tegutsemisele, tema mainele ja finantssuutlikkusele.

Autoettevõtete Liit tutvustab oma liikmetele uute seadusandlike aktide nõudeid täiendavalt ka regulaarselt ilmuvas infolehes.