Töö- ja puhkeaja koolitus kutselistele juhtidele

Autoettevõtete Liit korraldab 15. ja 28. aprillil 2010 koolituse mis käsitleb töö- ja puhkeaega reguleerivaid nõudeid kutselistele autojuhtidele. Kutsume koolitusel osalema kõiki autojuhte ja logistikuid, kes soovivad oma teadmisi selles osas täiendada.

Autoettevõtete Liidul on laialdane kogemus koolituste läbiviimisel. Oleme korraldanud arvukaid töö- ja puhkeaja koolitusi nii oma liikmete autojuhtidele ja logistikutele kui ka ettevõtetele, kes ei kuulu Liidu liikmeskonda. Autoettevõtete Liit on välja andnud kaks kutselise autojuhi töö- ja puhkeaega käsitlevat trükist.

Sõidukijuhi igapäevases praktikas vajalikke töö- ja puhkeaja reegleid tutvustav koolitus kestab 3 tundi. Selle aja jooksul antakse osalejatele praktiliste ülesannete ja näidete varal korralik ülevaade kehtivatest töö- ja puhkeaja nõuetest.

Koolituse maksumus koos käibemaksuga on 480.- krooni osaleja kohta. Koolitusele on vajalik eelnev registreerumine e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee. Registreerumise viimane tähtaeg on 13. ja 26. aprill.

Koolitused toimuvad aadressil: Akadeemia tee 20 (III korrus), Tallinn.

Lisainformatsioon
tel. 6412 511
e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee