Väärikad transpordiettevõtjad peavad 20. aastapäeva

12. märtsil tähistab Eesti transpordiettevõtteid ühendav Autoettevõtete Liit oma 20. aastapäeva. Autoettevõtete Liit oli üks esimesi ettevõtjate kutsealaliite, mis taasiseseisvumisperioodil loodi. Liidu asutajateks olid 1990. aastal 31 ettevõtet, täna on Autoettevõtete Liidul 76 liiget.

Kui Autoettevõtete Liidu sünni juures olid peamiselt kaubaveoga tegelevad ettevõtjad, kes nägid ühises tegutsemises võimalust iseseisva Eesti transpordisektori konkurentsivõime väljaarendamiseks, on tänaseks ligi pooled liikmetest sõitjateveoga tegelevad bussi- ja taksofirmad. Sõitjateveo ettevõtjate soov kujundada Eestis välja jätkusuutlik ja kliendisõbralik ühistranspordisüsteem ongi mitmeid aastaid olnud ka Autoettevõtete Liidu üheks peamiseks tegevusvaldkonnaks. Kuid Autoettevõtete Liidu kõige olulisemaks ülesandeks on jätkuvalt võidelda ausa ja õiglase konkurentsisituatsiooni tagamise eest. Peamine, mida liikmed ühelt erialaliidult ootavad, ongi sellise ettevõtluskeskkonna tagamine, kus kehtestatud reeglid on võrdselt kohustuslikud kõigile turul tegutsejatele.

Täna kuulub Autoettevõtete Liitu 76 erinevate transpordiharudega tegelevat ettevõtet. Aastate jooksul on Liit teinud edukalt koostööd väga erinevate partneritega nii era- kui avalikust sektorist, ametnike ja poliitikutega, oma valdkonna ja teiste ettevõtlusharude esindajatega. Väga tähelepanuväärne ja Eestis küllaltki ainulaadne on olnud Liidu Autoettevõtete Liitu roll sotsiaalpartnerina läbirääkimistel ametiühingutega.

Täname oma liikmeid ja koostööpartnereid.