Koostöö RMKga

13. jaanuaril 2010 kohtus Autoettevõtete Liidu metsa ülestöötajate ja kokkuveo sektsiooni eestseisus Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega, et arutada ühiseid koostöövõimalusi. Valdkondi, kus osapoolte huvid kattuvad, on mitmeid. Kohtumise tulemusena jõuti ühisele seisukohale metsa raie ja kokkuveoga seonduvate edasiste tegevuste osas.