Vedaja infopäev oli kasulik kõigile

21. mail toimus Maanteeameti, Autoettevõtete Liidu, Politsei- ja Piirivalveameti ning Kehtna  Majandus- ja Tehnoloogiakooli koostöös järjekordne vedaja infopäev. Infopäev oli suunatud eelkõige riigisisesele vedajale ja eesmärgiks oli jõuda võimalusteni, mis aitavad tõsta vedajate konkurentsivõimet, tagades vedude efektiivsuse ja ohutuse.
I
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tutvustas olulisemaid kavandatavaid muudatusi transpordialastes õigusaktides. Kõneldi veoprotsessi vastutusest ja riigihangetest Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Maanteeameti näitel. Politsei- ja Piirivalveameti esindajad rääkisid ohuteguritest liikluses ja karistuspraktikast liiklusjärelevalve teostamisel. Eesti Liikluskäitumise Arenduskeskuses tutvustas innovaatilisi lahendusi raskeveokite ohutuse tagamiseks talvistes tingimustes.

Peale ettekannete kuulamist koguneti temaatilistesse töötubadesse, kus toimus eelnevalt räägitu arutelu, osalejad said kõnelejatele esitada küsimusi, teha ettepanekuid ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Infopäeva lõpuks võeti kõigis töötubades räägitu kokku.
Vedajate esitatud ettepanekud ja arvamused edastatakse asjaomastele ametkondadele.

Vedajad hindasid infopäeva igati kordaläinuks. Eriti positiivseks peeti, et oli loodud võimalus osaleda kõigis töötubades, probleeme erinevatel tasanditel arutada ja oma arvamus välja öelda. Sellised infopäevad ei ole kasulikud üksnes vedajatele, vaid annavad olulist teavet ja tagasisidet veoturul toimuva kohta ka ametnikele.