Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja I poolaasta kontrolli tulemused

Tööinspektsiooni sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kontrolli tulemustest 2009 I poolaastal saate lugeda siit