Autoettevõtete Liit uuendas lepingut Euroopa Liiklusohutuse Hartaga

17. juunil osales Autoettevõtete Liidu direktor Villem Tori koos teiste huvigruppide esindajatega Euroopa Liiklusohutuse Harta (European Road Safety Charter) allkirjastamise tseremoonial Olümpia hotellis. Hartaga liitunuid tervitasid majandus– ja kommunikatsiooniminister  Juhan Parts ja Euroopa Komisjoni esindaja Toivo Klaar.
Tegemist on Euroopa Komisjoni initsiatiiviga, mis on kutsutud ellu liiklusohutuse parandamiseks ja inimohvritega lõppenud liiklusõnnetuste arvu  vähendamiseks. Tulemuste saavutamiseks kaasab harta arvukalt sidusrühmi nii üle Euroopa kui ka maailma. 2009. aasta esimese poolaasta lõpuks oli hartaga ühinenud juba 1400 liiget.
ERSC propageerib ettevõtmisi, mis seotud üldise liiklusohutuse arendamisega. Hartaga ühinenud liikmed annavad kõik ühel või teisel moel oma panuse turvalisuse tõstmisele liikluses.  Autoettevõtete Liit ühines esmakordselt hartaga  2006. aasta märtsis kolmeks aastaks ja oli  ERSC esimene osaleja Eestist..  Professionaalse transpordi valdkonnas puutub AL liiklusohutuse teemaga kokku iga päev ja on  aastaid tegelenud ohutu ja turvalise liikluse propageerimisega Eestis.