Kutseline autojuht peab tundma töö- ja puhkeaja nõudeid

Iga auto- ja bussijuht peab hoolitsema selle eest, et tema töö- ja puhkeaja andmed oleksid korrektselt salvestatud. Iga tööandja peab tagama oma sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja andmete nõuetekohase säilimise.
Tuleb tõdeda, et kaugeltki kõik tööandjad ja sõidukijuhid ei ole veel kehtivate töö- ja puhkeaja nõuetega kursis.
Autoettevõtete Liidul valmis 2008. aastal trükis „Kutselise autojuhi töö- ja puhkeaja arvestamise juhend“. Nimetatud juhendis selgitatakse autojuhtidele, logistikutele ja tööandjatele arusaadavalt ja lihtsalt töö- ja puhkeaja korraldust. Juhend ei asenda õigusaktides kirjapandut, kuid aitab neid nõudeid paremini täita ja mõista.

2009. aastal anti välja eelpoolnimetatud juhendi lisa „Kutselise auto- ja bussijuhi töö- ja puhkeaja nõuete rakendamise praktilisi küsimusi“.Kaante vahele on kokku kogutud auto- ja bussijuhtidelt tulnud küsimused, mis töö- ja  puhkeaja nõuete täitmisel kõige rohkem selgitamist vajavad.

Trükiste maksumus on 72.- ja 21.-  krooni ning neid saab osta ainult Autoettevõtete Liidust.
Info ja tellimine telefonil 6412 511 või e-posti aadressil al@autoettevoteteliit.ee