MKM ja AL korraldasid bussiettevõtetele infopäeva

Tallinnas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ruumides, toimus 10. veebruaril bussiettevõtetele mõeldud infopäev. Infopäeval oli kaks suuremat teemavaldkonda. Esiteks tutvustati ohtlike nakkushaiguste leviku takistamiseks väljatöötatud tegevuskava ühistranspordivahendites. Teiseks olulisemaks teemavaldkonnaks oli ühistranspordi andmekogude infosüsteemi väljatöötamisega seonduv.

Autoettevõtete Liidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud üritusel esinesid ettekannetega Aarne Rentik (MKM), Priit Vene (MKM), Natalja Võzelevskaja ja Svetlana Vanina (Eesti Sanitaarkarantiinitalitus).

Ettekannetele järgnenud arutelu käigus rõhutati vastastikku korduvalt vedajate ja  ministeeriumi koostöö olulisust andmekogude süsteemide loomisega seoses. Samuti ootab Eesti Sanitaarkarantiinitalitus vedajate ettepanekuid seoses (ühistranspordivahendi) meeskonna tegutsemise korraga epideemiaohu korral.

Täpsem teave infopäeva ettekannete slaididelt:
(allalaadimiseks klõpsa ettekande pealkirjal)

Eriti ohtlikud nakkushaigused ja situatsioon maailmas

Natalja Võzelevskaja, Eesti Sanitaarkarantiinitalituse juhataja

Bussi meeskonna tegutsemise kord epideemiaohu korral
Svetlana Vanina, vaneminspektor, Eesti Sanitaarkarantiinitalitus

Sõiduplaanide koostamise infosüsteem;
Piletimüügi ja –infosüsteem
Aarne Rentik, projektijuht, välisvahendite osakond (MKM)
Andmekogude infosüsteem
Priit Vene, veondus- ja liiklustalituse juhataja (MKM)

Lisamaterjal:
Bussi meeskonna tegutsemise kord epideemiaohu korral
Küsimustiku vorm
Kaitseriietus