Autoettevõtete Liit ühines Euroopa liiklusohutuse hartaga

AL ühines Euroopa liiklusohutuse hartaga (European Road Safety Charter). Tegemist on Euroopa Komisjoni initsiatiiviga, mis kutsutud ellu vähendamaks inimohvrite arvu liikluses. Tulemuste saavutamiseks kaasab harta arvukalt sidusrühmi nii üle Euroopa kui ka maailma.

ERSC propageerib ettevõtmisi, mis seotud üldise liiklusohutuse arendamisega. Praeguseks on hartaga ühinenud juba üle 260 liikme, kes kõik, ühel või teisel moel, panustavad turvalisuse tõstmisele liikluses. Harta koha pealt on oluline erinevate osapoolte koostöö ning tõhus infovahetus.

Autoettevõtete Liit ühines hartaga käesoleva aasta märtsis. Professionaalse transpordi valdkonnas puutub AL liiklusohutuse teemaga kokku iga päev. Liiklusohutusele kaasa aitamisega on seotud ka AL-i korraldatav iga-aastane kutsemeisterlikkuse võistlus „Aasta Autojuht“.

Autoettevõtete Liit on ERSC esimene osaleja Eestist . Meie jaoks on oluline teavitada ka teisi Eesti organisatsioone ERSC olemasolust ning kutsuda selles aktiivselt osalema.

Lisainfot European Road Safety Charter’i kohta saab kui klõpsata ERSC logol: